ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο1 Κ.ΕΦ. ΕΠ.

Δημοφιλή

Επανηλεκτροδότηση: Τι πρέπει να κάνετε

 - Για ηλεκτροδότηση ακινήτου που προσωρινά δεν ηλεκτροδοτείται Αρμόδιος για...

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νέο Διοικητικό Συμβούλιο Ένωσης Τεχνικών Ομίλου ΔΕΗ -ΚΗΕ Σήμερα, 21...

ΕΤΕ/ Ομίλου – ΔΕΗ: Τιμή και δόξα στους μαχητές και νεκρούς της Μάχης της Ηλεκτρικής

Οι εργαζόμενοι στον Όμιλο ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ τιμούμε τους...

E.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ: Λέμε όχι στην εμμονή της βίαιης απολιγνιτοποίησης

Ανησυχία και απόγνωση δημιουργούν στους εργαζόμενους αλλά και στην...

vote ete

Αρ.Πρωτ.: 02                      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   30/09/2022                    

 

 

ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ – ΚΗΕ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Νο1

 

Στην Αθήνα σήμερα στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30, στο κτίριο της οδού Στουρνάρη 73-75, 40s όροφος, συνεδρίασε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που ορίστηκε βάσει του καταστατικού άρθρου 33 με την από 22 Σεπτεμβρίου 2022 εκλογή Κ.ΕΦ.ΕΠ., παρουσία και προεδρεύοντος του Δικαστικού Αντιπροσώπου Μαρίνου – Παναγιώτη Μαρίνη του Παναγιώτη (ΑΜ ΔΣΑ 35935) που διορίσθηκε με την υπ. αριθμ. Πρωτ. 11702/16.09.2022 πράξη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για την διενέργεια των αρχαιρεσιών του σωματείου για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου – Αντιπρόσωπων για την ομοσπονδία (ΓΕΝΟΠ) – Αντιπρόσωπων για τα Εργατικά κέντρα και κλήθηκε να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα:

 

  1. Προκήρυξη εκλογών και έκδοση της σχετικής ανακοίνωσης
  2. Ορισμός ημερομηνίας κατάθεσης ψηφοδελτίων
  3. Ορισμός Τ.ΕΦ.ΕΠ. (Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές)

 

Κατά τη συνεδρίαση ήταν παρόντες:

1.

ΜΑΡΙΝΟΣ–ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΤΟΥ Π.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ -ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

2.

ΓΕΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γ.

 ΜΕΛΟΣ Κ.ΕΦ.ΕΠ

3.

ΓΡΑΝΙΤΣΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του Β.

 ΜΕΛΟΣ Κ.ΕΦ.ΕΠ.

4.

ΚΟΥΤΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Β.

 ΜΕΛΟΣ Κ.ΕΦ.ΕΠ.

5.

ΛΑΪΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Γ.

 ΜΕΛΟΣ Κ.ΕΦ.ΕΠ.

6.

ΜΠΑΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Α.

 ΜΕΛΟΣ Κ.ΕΦ.ΕΠ.

7.

ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Θ.

 ΜΕΛΟΣ Κ.ΕΦ.ΕΠ.

 

Αποφασίστηκε:

  1. 1.Ορίσθηκε ως ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών η 9η και 10η Νοεμβρίου 2022.
  2. 2.Ορίσθηκε ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των υποψηφίων και των ψηφοδελτίων η 20/10/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00.
  3. 3.Ορίσθηκε ως ημερομηνία κοινοποίησης προς την Κ.ΕΦ.ΕΠ. των μελών των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών (οι οποίες θα οριστούν μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της κάθε ΤΔΕ) η 07/10/2022, ώστε μετέπειτα να διοριστούν από την Κ.ΕΦ.ΕΠ.

Συμπληρωματικά, σας ενημερώνουμε ότι οι ΤΔΕ οφείλουν να συμπληρώσουν και να αποστείλουν το επισυναπτόμενο έγγραφο, όπου θα αναφέρουν αναλυτικά τα στοιχεία των μελών των Τ.ΕΦ.ΕΠ., είτε μέσω fax στο 210 5234984 είτε μέσω email στο info@etedei.gr

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Κ.ΕΦ.ΕΠ

Τηλ. επικοινωνίας: 210 5230100, 210 5215813

Fax επικοινωνίας: 210 5234984

Email: info@etedei.gr

 

Τέλος, τις ανακοινώσεις και τις οδηγίες της Κ.ΕΦ.ΕΠ. μπορείτε να τις βρείτε και στο site της Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ- ΚΗΕ,
www
.etedei.gr
.

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

                                  ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                ΓΕΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

                                                                                                                 ΓΡΑΝΙΤΣΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

                                                                                                                 ΚΟΥΤΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

                                                                                                                             ΛΑΪΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

                                                                                                                   ΜΠΑΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ü                         Ε.ΤΕ./ΔΕΗ-ΚΗΕ

ü                         ΤΔΕ Ε.ΤΕ./ΔΕΗ-ΚΗΕ

                                                                


 

ΤΔΕ   ………………………………………………….                                                    

ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ – ΚΗΕ                                                    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ……….…………..…………

 

 

 

ΠΡΟΣ: Κ.ΕΦ.ΕΠ. ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ – ΚΗΕ

 

 

Έπειτα από Γενική Συνέλευση της ΤΔΕ που πραγματοποιήθηκε στις ………………………………… σας γνωστοποιούμε τα μέλη της Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής.

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΤΗΛ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

EMAIL

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΤΗΛ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

EMAIL

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

ΦΑΞ ΤΕΦΕΠ : ………………………………….…………………

EMAIL ΤΕΦΕΠ: …………………………………………………

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΔΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Επικαιρότητα