ΑρχικήΕΚΛΟΓΕΣ 2022

ΕΚΛΟΓΕΣ 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο1 Κ.ΕΦ.ΕΠ.

Αρ.Πρωτ.: 02                      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   30/09/2022                         ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ – ΚΗΕ   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Νο1   Στην Αθήνα σήμερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο1 Κ.ΕΦ. ΕΠ.

Αρ.Πρωτ.: 02                      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   30/09/2022                         ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ – ΚΗΕ   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Νο1   Στην Αθήνα σήμερα...

Επικαιρότητα