Επανηλεκτροδότηση: Τι πρέπει να κάνετε

Δημοφιλή

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νέο Διοικητικό Συμβούλιο Ένωσης Τεχνικών Ομίλου ΔΕΗ -ΚΗΕ Σήμερα, 21...

ΕΤΕ/ Ομίλου – ΔΕΗ: Τιμή και δόξα στους μαχητές και νεκρούς της Μάχης της Ηλεκτρικής

Οι εργαζόμενοι στον Όμιλο ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ τιμούμε τους...

E.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ: Λέμε όχι στην εμμονή της βίαιης απολιγνιτοποίησης

Ανησυχία και απόγνωση δημιουργούν στους εργαζόμενους αλλά και στην...

Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ – ΚΗΕ: 50 χρόνια από τη εξέγερση του Πολυτεχνείου

Οι Εργαζόμενοι σε ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ μαζί με το...

 – Για ηλεκτροδότηση ακινήτου που προσωρινά δεν ηλεκτροδοτείται

Αρμόδιος για την υπογραφή της Σύμβασης Προμήθειας ρεύματος, στο όνομα «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛ/ΚΙΑΣ», είναι ο διαχειριστής.

Για την υπογραφή νέας σύμβασης, θα χρειαστούν τα παρακάτω:

 • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής/διαμονής του διαχειριστή
 • Γνωστοποίηση ΑΦΜ του κτηρίου (εφόσον υπάρχει)
 • Στοιχεία Αριθμού Παροχής: λογαριασμό ρεύματος του ακινήτου ή οποιοδήποτε έγγραφο Διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ) που να εμφανίζει τον αριθμό παροχής του ακινήτου
 • Απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των ιδιοκτητών του κτηρίου με το οποίο παρέχεται στο Διαχειριστή (φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία) εξουσιοδότηση για την υπογραφή της Σύμβασης Προμήθειας.
 • Φυσικά. Εκτός από τα απαιτούμενα για την υπογραφή της σύμβασης δικαιολογητικά χρειάζεται:

  • επικυρωμένη εξουσιοδότηση (πρωτότυπη ή απλή φωτοτυπία) από ΚΕΠ ή Αστυνομική Αρχή ή την αρμόδια Προϊσταμένη Αρχή (π.χ. Πρεσβεία, Δημόσιο, Εκκλησία) ή μέσω gov.gr
  • αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή άδεια παραμονής/διαμονής του εξουσιοδοτούμενου.
  • Στην περίπτωση που στο ακίνητο δεν υπάρχει ρεύμα, λόγω αίτησης διακοπής από προηγούμενο χρήστη, για να ολοκληρωθεί η επανηλεκτροδότησή του, θα πρέπει πρώτα να προσκομιστεί η ΥΔΕ (πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου) στον ΔΕΔΔΗΕ, εφόσον αυτή έχει λήξει.

   Για πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία λήξης της ΥΔΕ μπορείτε να καλέσετε στο Τηλεφωνικό Κέντρο Ενημέρωσης Πελατών του ΔΕΔΔΗΕ στο 800-400-4000 (ή στο 211-1900500 για κλήσεις από το εξωτερικό) ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ, συγκεκριμένα στην εφαρμογή «Αναζήτησης Ημερομηνίας Λήξης της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)».

   Σημείωση: Το Πιστοποιητικό του Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ) που έχει κατατεθεί για κάποιο ακίνητο, έχει ισχύ 7 χρόνια αν πρόκειται για επαγγελματική χρήση (χωρίς εύφλεκτα υλικά). Ο έλεγχος της ΥΔΕ αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των υπηρεσιών του Διαχειριστή Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε). Ως εκ τούτου η ΥΔΕ κατατίθεται απευθείας στα σημεία εξυπηρέτησης του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

   Προκειμένου να υπογράψετε νέα σύμβαση μαζί μας μπορείτε:

   • να εξυπηρετηθείτε ηλεκτρονικά μέσω e-contract
   • να επισκεφθείτε ένα καταστημα μας, βρείτε το πλησιέστερο εδώ ή κλείστε ραντεβού εδώ
   • να επικοινωνήσετε μαζί μας ΔΩΡΕΑΝ στο 800-900-1000.
   • Κατά τη σύναψη νέας Σύμβασης Προμήθειας, εισπράττουμε ένα ποσό ως εγγύηση, αποκλειστικά για την εξασφάλιση μελλοντικών οφειλών που απορρέουν από τη Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

    Το ποσό της εγγύησης επιδιώκεται να είναι περίπου ίσο με την αξία του ρεύματος που πιθανολογείται ότι θα καταναλώνετε μεταξύ δύο διαδοχικών λογαριασμών.

    Το ποσό αυτό επιστρέφεται άτοκα όταν διακόψετε τη σύμβασή σας και μετά τον συμψηφισμό τυχόν οφειλών σας.

    Μετά την ενεργοποίηση πάγιας τραπεζικής εντολής ή πάγιας εντολής σε κάρτα, το συνολικό ποσό της εγγύησης σύμφωνα με την κατηγορία σας, θα σας επιστρέφεται στον αμέσως επόμενο λογαριασμό. Η εγγύηση θα επαναχρεωθεί στην περίπτωση ακύρωσης της πάγιας εντολής (ισχύει για νέες συμβάσεις από 14.7.2021).

    Εφόσον έχετε υποβάλει αίτημα υπογραφής νέας σύμβασης εκτός καταστήματος, έχετε προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσετε από την εξ αποστάσεως σύμβαση.

    Η προβλεπόμενη προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.

    Ως ημερομηνία σύναψης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής/αποστολής των εγγράφων ηλεκτρονικά. Για να υποβάλλετε αίτημα υπαναχώρησης θα πρέπει να αποστείλετε συμπληρωμένο το έντυπο υπαναχώρησης και φωτοτυπία της ταυτότητας σας στη διεύθυνση customercare@dei.gr.

Επικαιρότητα