Συνδέσεις

ΓΕΝ.Ο.Π / Δ.Ε.Η – Κ.Η.Ε
H επίσημη ιστοσελίδα της Γενικής Ομοσπονδίας Προσωπικού Κλάδου Ηλεκτρικής Ενέργειας.

ΓΣΕΕ
H επίσημη ιστοσελίδα της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας.

Δ.Ε.Η
H επίσημη ιστοσελίδα της Δ.Ε.Η.

ΑΔΜΗΕ
H επίσημη ιστοσελίδα του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

ΔΕΔΔΗΕ
H επίσημη ιστοσελίδα του Διαχειρηστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
H επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

ΕΟΠΥΥ
H επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

ΕΦΚΑ

Η επίσημη ιστοσελίδα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.