Θετική εξέλιξη η εισήγηση για τους συναδέλφους μας στο ΤΑΥΤΕΚΩ

Δημοφιλή

Επανηλεκτροδότηση: Τι πρέπει να κάνετε

 - Για ηλεκτροδότηση ακινήτου που προσωρινά δεν ηλεκτροδοτείται Αρμόδιος για...

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νέο Διοικητικό Συμβούλιο Ένωσης Τεχνικών Ομίλου ΔΕΗ -ΚΗΕ Σήμερα, 21...

ΕΤΕ/ Ομίλου – ΔΕΗ: Τιμή και δόξα στους μαχητές και νεκρούς της Μάχης της Ηλεκτρικής

Οι εργαζόμενοι στον Όμιλο ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ τιμούμε τους...

E.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ: Λέμε όχι στην εμμονή της βίαιης απολιγνιτοποίησης

Ανησυχία και απόγνωση δημιουργούν στους εργαζόμενους αλλά και στην...

Αθήνα     12/11/2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Θετική εξέλιξη η εισήγηση για τους συναδέλφους μας σε ΤΑΥΤΕΚΩ και ΤΑΠ/ΔΕΗ

 

Μια πρώτη θετική εξέλιξη σχετικά με το θέμα της μισθοδοσίας των συναδέλφων μας στο ΤΑΥΤΕΚΩ, είναι η εισήγηση του τέταρτου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς την Ολομέλεια του οργάνου. Η εισήγηση αυτή δικαιώνει τη μεγάλη προσπάθεια που έκανε η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ μαζι με την ΕΤΕ/ΔΕΗ και τα άλλα σωματεία αλλά και οι διοικήσεις της ΔΕΗ και του ΤΑΥΤΕΚΩ.

Όμως, πέρα από το πρώτο αυτό θετικό βήμα ο αγώνας μας συνεχίζεται μέχρι την τελική δικαίωση και για το λόγο αυτό χρειάζεται επαγρύπνηση.

Συγκεκριμένα η εισήγηση προς την ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι η εξής:

«Και τούτο, διότι με την απόσπαση δεν μεταβάλλεται η υπηρεσιακή σχέση του υπαλλήλου με την υπηρεσία στην οποία ανήκει οργανικώς και τον φορέα από τον οποίο προέρχεται και επομένως, δεν ιδρύεται ενεργός υπαλληλικός δεσμός των υπαλλήλων αυτών με τους φορείς του Δημοσίου, στους οποίους αποσπώνται (πρβλ. Ελ. Συν. απόφ. Ι Τμ. 479/2011, 1457/2000), ούτως ώστε να δύναται να συναχθεί ότι αυτοί εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4024/2011 και στην ειδική ρύθμιση του άρθρου 25 αυτού. Στον βαθμό επομένως που το ειδικό καθεστώς, το οποίο διέπει το προσωπικό αυτό και ρυθμίζει την υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, δεν το συνδέει με το μισθολόγιο του φορέα υποδοχής (Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ) αλλά διατηρεί τις αποδοχές και την μισθολογική εξέλιξη της κύριας θέσης του, δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής οι σχετικές διατάξεις του ν. 4024/2011 και δη εκείνες του άρθρου 25 αυτού, για τη μισθολογική κατάσταση του αποσπασμένου προσωπικού σε φορείς του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και ΝΠΙΔ, δοθέντος ότι η εφαρμογή της διατάξεως αυτής προϋποθέτει κατ’ αρχήν ένταξη του υπαλλήλου στο βαθμολογικό και μισθολογικό σύστημα του νόμου, που ισχύει μόνο για όσους ρητώς καταλαμβάνονται από το πεδίο εφαρμογής του».

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επικαιρότητα