Θεματολογία προγραμματισμένων κύκλων σεμιναρίων

Δημοφιλή

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νέο Διοικητικό Συμβούλιο Ένωσης Τεχνικών Ομίλου ΔΕΗ -ΚΗΕ Σήμερα, 21...

Ακόμη μία νέα αναβολή της υπόθεσης του τιμολογίου ΓΠ από το ΣτΕ

Η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ σε δελτίο τύπου μας ενημερώνει: "Αγαπητοί Συνάδελφοι, Εργαζόμενοι...

Συγχαρητήρια στους ηρωικούς συναδέλφους μας και συμπαράσταση στους πληγέντες της Θεσσαλίας

Το τεχνικό προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ και του ΑΔΜΗΕ δίνει...

Εθελοντική αιμοδοσία στην Μεγαλόπολη

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ...

Θεματολογία προγραμματισμένων κύκλων σεμιναρίων

Σχολών Αθήνας – Φλώρινας

Ιανουαρίου – Απριλίου 2015

 

 

Θεματολογία

Διάρκεια

Σχολή Αθήνας

Σχολή Φλώρινας

Εκπαίδευση προσωπικού στις μελέτες εναερίων και υπογείων δικτύων Μ.Τ. και Χ.Τ. (κατηγορία Τ1 και Τ3)

40 ώρες

09.03 – 13.03.2015

 

Εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού στα υπόγεια δίκτυα Διανομής Μ.Τ, θερμοσυστελλόμενα και ψυχροσυστελλόμενα

40 ώρες

16.02 – 20.02.2015

30.03 – 03.04.2015

 

Εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού στα υπόγεια δίκτυα Διανομής Μ.Τ και Χ.Τ.

40 ώρες

 

16.03 – 20.03.2015

02.04 – 04.04.2015

Εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού στις μελέτες εναερίων και υπογείων δικτύων Μ.Τ. και Χ.Τ. ( Τ4 )

64 ώρες

 

20.04 – 29.04.2015

Εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού στους μετρητές Η.Ε. Μέσης και Χαμηλής τάσης

24 ώρες

 

(*) Κινητή μονάδα

Εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού στις συσκευές και χειρισμούς μέσων ζεύξης και προστασίας εναερίων δικτύων Διανομής

32 ώρες

 

 

10.03 – 13.03.2015

24.02 – 27.02.2015 17.03 – 20.03.2015

27.04 – 30.04.2015

Εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού σε στοιχεία ηλεκτρονικής &

αυτοματισμού

24 ώρες

03.02 – 05.02.2015

 

Ψηφιακά ηλεκτρονικά Α’ φάση

24 ώρες

25.02 – 27.02.2015

 

Ψηφιακά ηλεκτρονικά Β’ φάση

24 ώρες

01.04 – 03.04.2015

 

Εκπαίδευση προσωπικού στους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας

(Χ.Τ.) με νέα τεχνολογία

40 ώρες

26.01 – 30.01.2015 02.02 – 06.02.2015 16.02 – 20.02.2015 16.03 – 20.03.2015

06.04 – 10.04.2015

16.02 – 20.02.2015

20.04 – 24.04.2015

Εκπαίδευση προσωπικού στον έλεγχο μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας νέας τεχνολογίας με ηλεκτρονικούς προτύπους

80 ώρες

 

09.03 – 20.03.2015

Θεματολογία

Διάρκεια

Σχολή Αθήνας

Σχολή Φλώρινας

Ειδική εκπαίδευση προσωπικού στους ελέγχους ορθής λειτουργίας μετρητικών διατάξεων Χ.Τ. μέσω μετασχηματιστών έντασης  

80 ώρες

 

02.03 – 13.03.2015

 

Εκπαίδευση προσωπικού στους ελέγχους ορθής λειτουργίας κατά την κατασκευή και την ηλεκτροδότηση των μετρητικών διατάξεων Μ.Τ.

40 ώρες

09.02 – 13.02.2015

 

Εκπαίδευση προσωπικού στον εντοπισμό σφάλματος σε υπόγεια δίκτυα διανομής Μ.Τ και Χ.Τ με ηλεκτρονικές συσκευές

24 ώρες

16.02 – 18.02.2015

06.04 – 08.04.2015

 

Εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού σε ειδικά θέματα Υ/Σ Διανομής εσωτερικού χώρου και στα υπόγεια δίκτυα Διανομής Μ.Τ

24 ώρες

 

02.03 – 04.03.2015

01.04 – 03.04.2015

Εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού σε θέματα Υ/Σ Διανομής εσωτερικού χώρου (πόλεως και πελατών Μ.Τ.)

40 ώρες

26.01 – 30.01.2015 16.02 – 20.02.2015 16.03 – 20.03.2015

20.04 – 24.04.2015

09.03 – 13.03.2015

Εκπαίδευση προσωπικού στη χρήση θερμοκάμερας (τύπου FLIR) στην επιθεώρηση δικτύου

24 ώρες

31.03 – 02.04.2015

 

Εκπαίδευση προσωπικού στη χρήση θερμοκάμερας (τύπου NEC) στην επιθεώρηση δικτύου

24 ώρες

17.02 – 19.02.2015

 

Εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού στην κατασκευή δικτύων με συνεστραμμένα καλώδια Μ.Τ. και Χ.Τ.

 

24 ώρες

 

17.03 – 19.03.2015

 

Εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού Διανομής σε θέματα σύνδεσης, λειτουργίας και διαχείρισης σταθμών ΑΠΕ στα δίκτυα Διανομής (Τ1 – Τ3)

16 ώρες

 

26.02 – 27.02.2015

27.04 – 28.04.2015

Εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού στις οδηγίες Διανομής υπ.

αριθ. 14 & 15

8 ώρες

 

(*) Κινητή μονάδα

Θεματολογία

Διάρκεια

Σχολή Αθήνας

Σχολή Φλώρινας

Εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού στη χρήση ζώνης 5 σημείων

8 ώρες

 

(*) Κινητή μονάδα

Εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού βάρδιας σε θέματα επικοινωνίας με τον πελάτη

16 ώρες

10.02 – 11.02.2015

19.03 – 20.03.2015

Εκπαίδευση στελεχών σε θέματα αποτελεσματικής επικοινωνίας

16 ώρες

 

19.03 – 20.03.2015

Εκπαίδευση στελεχών σε βασικά θέματα Διοίκησης – Διαχείρισης Έργων (Project Management)

16 ώρες

25.02 – 26.02.2015

18.03 – 19.03.2015

 

 

 

 

(*) Η κινητή μονάδα γίνεται σε συνεννόηση με τη Σχολή.

 

  

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

 

Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5       Τ 210 9281600     infodeddie@deddie.gr                                                                                

 

117 43 Αθήνα                              F 210 9281698             www.deddie.gr                                           

 

 

 

 

Επικαιρότητα