ΕΞΩΔΙΚΟ για τα ΡΕΠΟ

Δημοφιλή

Επανηλεκτροδότηση: Τι πρέπει να κάνετε

 - Για ηλεκτροδότηση ακινήτου που προσωρινά δεν ηλεκτροδοτείται Αρμόδιος για...

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νέο Διοικητικό Συμβούλιο Ένωσης Τεχνικών Ομίλου ΔΕΗ -ΚΗΕ Σήμερα, 21...

ΕΤΕ/ Ομίλου – ΔΕΗ: Τιμή και δόξα στους μαχητές και νεκρούς της Μάχης της Ηλεκτρικής

Οι εργαζόμενοι στον Όμιλο ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ τιμούμε τους...

E.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ: Λέμε όχι στην εμμονή της βίαιης απολιγνιτοποίησης

Ανησυχία και απόγνωση δημιουργούν στους εργαζόμενους αλλά και στην...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΞΩΔΙΚΟ για τα ΡΕΠΟ

        Ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, αυτό των οφειλόμενων ΡΕΠΟ προς τους συναδέλφους μας, δεν έχει επιλυθεί, παρά τις συνεχείς οχλήσεις του σωματείου μας.

Η ΕΤΕ/ΔΕΗ δεν θα αφήσει το πρόβλημα να αιωρείται και για αυτό το λόγο προχωρά σε εξώδική διαμαρτυρία προς τις Διοικήσεις των εταιρειών, για την επίλυση του όλου προβλήματος, που σκοπό έχει την πληρωμή των ρεπό των συναδέλφων.

Παραθέτουμε το εξώδικο προς τις Διοικήσεις ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. :

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

Του σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Στουρνάρη αρ. 73-75, και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΠΡΟΣ

Την ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα οδός Χαλκοκονδύλη αρ. 30 και εκπροσωπείται νόμιμα.

————————–

Όπως καλά γνωρίζετε, η διοίκηση της επιχείρησης λόγω υπηρεσιακών αναγκών αυτής, δεν έχει χορηγήσει τις ημέρες ανάπαυσης, όπως είχε νόμιμη υποχρέωση, σύμφωνα με τα προγράμματα εργασίας στους εργαζόμενους δικαιούχους μέλη μας .

Με την παρούσα σας υπενθυμίζουμε την νόμιμη υποχρέωσή σας, η οποία συνίσταται στην πληρωμή των οφειλομένων ημερών ανάπαυσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες ΣΣΕ και τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Επίσης σας επισημαίνουμε ότι απαγορεύεται η αθροιστική χορήγηση των οφειλομένων ημερών αναπαύσεως.

Επειδή έχει, με δική σας αποκλειστικά ευθύνη, συσσωρευτεί σημαντικός αριθμός οφειλομένων ημερών ανάπαυσης για τις οποίες πρέπει να καταβληθούν οι αντίστοιχες αποδοχές.

Επειδή μέχρι σήμερα, η επιχείρηση δεν έχει εκπληρώσει τις νόμιμες υποχρεώσεις της έναντι των δικαιούχων μελών μας.

Επειδή, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας να τακτοποιήσετε άμεσα την νόμιμη υποχρέωσή σας πληρωμής των αποδοχών των οφειλομένων ημερών αναπαύσεως στα μέλη μας, που δικαιούνται αυτές, εν τούτοις δεν έχετε συμμορφωθεί μέχρι σήμερα.

Διαμαρτυρόμαστε

Για την άρνηση εκπλήρωσης των άνω νομίμων υποχρεώσεών σας.

Καλούμε

            Τη διοίκηση της επιχείρησης, να εκπληρώσει τις νόμιμες υποχρεώσεις της και να προβεί άμεσα στην εξόφληση των αποδοχών που αντιστοιχούν στις οφειλόμενες ημέρες ανάπαυσης εκάστου δικαιούχου μέλους μας.

Δηλώνουμε

Ότι, σε περίπτωση που η διοίκηση δεν συμμορφωθεί με τις άνω νόμιμες υποχρεώσεις της, θα προβούμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει την παρούσα σε αυτόν που απευθύνεται για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσής του.

 

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2015

Για την εξωδίκως δηλούσα συνδικαλιστική οργάνωση

 

Ο Πρόεδρος                                                       Ο Γεν. Γραμματέας

 

Εμμ. Τωμαδάκης                                                        Κ. Μανιάτης

 

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

 

Του σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Στουρνάρη αρ. 73-75, και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΠΡΟΣ

Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα οδός Περραιβού 20 και Καλλιρόης 5 και εκπροσωπείται νόμιμα.

 

————————–

Όπως καλά γνωρίζετε, η διοίκηση της επιχείρησης λόγω υπηρεσιακών αναγκών αυτής, δεν έχει χορηγήσει τις ημέρες ανάπαυσης, όπως είχε νόμιμη υποχρέωση, σύμφωνα με τα προγράμματα εργασίας στους εργαζόμενους δικαιούχους μέλη μας .

Με την παρούσα σας υπενθυμίζουμε την νόμιμη υποχρέωσή σας, η οποία συνίσταται στην πληρωμή των οφειλομένων ημερών ανάπαυσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες ΣΣΕ και τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Επίσης σας επισημαίνουμε ότι απαγορεύεται η αθροιστική χορήγηση των οφειλομένων ημερών αναπαύσεως.

Επειδή έχει με δική σας αποκλειστικά ευθύνη συσσωρευτεί σημαντικός αριθμός οφειλομένων ημερών ανάπαυσης για τις οποίες πρέπει να καταβληθούν οι αντίστοιχες αποδοχές.

Επειδή μέχρι σήμερα, η επιχείρηση δεν έχει εκπληρώσει τις νόμιμες υποχρεώσεις της έναντι των δικαιούχων μελών μας.

Επειδή, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας να τακτοποιήσετε άμεσα την νόμιμη υποχρέωσή σας πληρωμής των αποδοχών των οφειλομένων ημερών αναπαύσεως στα μέλη μας, που δικαιούνται αυτές, εν τούτοις δεν έχετε συμμορφωθεί μέχρι σήμερα.

Διαμαρτυρόμαστε

Για την άρνηση εκπλήρωσης των άνω νομίμων υποχρεώσεών σας.

Καλούμε

            Τη διοίκηση της επιχείρησης, να εκπληρώσει τις νόμιμες υποχρεώσεις της και να προβεί άμεσα στην εξόφληση των αποδοχών που αντιστοιχούν στις οφειλόμενες ημέρες ανάπαυσης εκάστου δικαιούχου μέλους μας.

Δηλώνουμε

Ότι, σε περίπτωση που η διοίκηση δεν συμμορφωθεί με τις άνω νόμιμες υποχρεώσεις της, θα προβούμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει την παρούσα σε αυτόν που απευθύνεται για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσής του.

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2015

Για την εξωδίκως δηλούσα συνδικαλιστική οργάνωση

Ο Πρόεδρος                                                       Ο Γεν. Γραμματέας

 

Εμμ. Τωμαδάκης                                                         Κ. Μανιάτης

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ

Επικαιρότητα