ΕΣΣΕ : ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ-ΑΔΜΗΕ 2015-2018

Δημοφιλή

Επανηλεκτροδότηση: Τι πρέπει να κάνετε

 - Για ηλεκτροδότηση ακινήτου που προσωρινά δεν ηλεκτροδοτείται Αρμόδιος για...

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νέο Διοικητικό Συμβούλιο Ένωσης Τεχνικών Ομίλου ΔΕΗ -ΚΗΕ Σήμερα, 21...

ΕΤΕ/ Ομίλου – ΔΕΗ: Τιμή και δόξα στους μαχητές και νεκρούς της Μάχης της Ηλεκτρικής

Οι εργαζόμενοι στον Όμιλο ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ τιμούμε τους...

E.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ: Λέμε όχι στην εμμονή της βίαιης απολιγνιτοποίησης

Ανησυχία και απόγνωση δημιουργούν στους εργαζόμενους αλλά και στην...

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28-5-2015

 

ΕΣΣΕ : ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ-ΑΔΜΗΕ 2015-2018

Την Τετάρτη 27-5-2015 με την υπογραφή της ΕΣΣΕ (Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας) του ΑΔΜΗΕ, ολοκληρώθηκαν οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, που ξεκίνησαν με την υπογραφή στη ΔΕΗ της 27 Φεβρουαρίου και συνεχίστηκε με την υπογραφή στο ΔΕΔΔΗΕ της 30 Απριλίου.

Η ΕΤΕ Ομίλου ΔΕΗ και η Ομοσπονδία έκαναν το καλύτερο δυνατό για τους εργαζόμενους, στη δύσκολη συγκυρία που βρίσκεται η χώρα, έχοντας ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουν ένα εχθρικό περιβάλλον από «φυσικούς» και «απρόσμενους» αντιπάλους, εντός και εκτός ΔΕΗ.

Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

 

 

  1. 1.ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ Κ.Κ.Π./ΔΕΗ:

 

      Άρθρο 8.

α)   Θεσμοθετείται το επίδομα ευδόκιμου παραμονής (Ε.Ε.Π.), το οποίο δίδεται στους συναδέλφους που έχουν τερματίσει το μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας τους και αντιστοιχεί στο μισό του επόμενου κλιμακίου μετά από 3 χρόνια και ολόκληρο μετά από 6 χρόνια.

β)   Θεσμοθετείται το επίδομα παραμονής (Ε.Π.), το επίδομα αυτό δίδεται στους συναδέλφους που δεν έχουν τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας τους, με βάση των ΚΚΠ/ΔΕΗ, να προαχθούν σε ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο. Ο μισθωτός θα προάγεται στο επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο με την κατάθεση των τυπικών του προσόντων.

      Άρθρο 22.

α)   Οι μισθωτοί που κρίνονται ως «στάσιμοι», επανακρίνονται το επόμενο έτος, σε περίπτωση που κρίνονται ως «στάσιμοι» κατά τρείς διαδοχικές κρίσεις από το αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο, απολύονται με απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου.

  1. 2.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΗ :

Το αποσπασμένο προσωπικό του Ομίλου ΔΕΗ στους ασφαλιστικούς φορείς, σε ότι έχει να κάνει με συμβούλια κρίσεως και πειθαρχικά συμβούλια, θα κρίνεται από τα αντίστοιχα συμβούλια του Ομίλου και όχι των φορέων που εργάζονται, (π.χ. για την μισθολογική προαγωγή του συναδέλφου ή ένα πειθαρχικό του παράπτωμα, θα το κρίνει η αντίστοιχη υπηρεσία του Ομίλου ΔΕΗ και όχι το ΙΚΑ ή ο ΕΟΠΥΥ).

 

 

  1. 3.ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ :

α)   Οι αιμοδοτικές άδειες που μπορεί να πάρει κάθε συνάδελφος που δίνει αίμα, είναι έως 6 ημέρες το χρόνο και έως 12 ημέρες για όσους δίνουν αιμοπετάλια και πάντα μέσα στο έτος από την ημερομηνία που έγινε η αιμοληψία.

β)   Δίδεται 1 ημέρα ειδική άδεια με αποδοχές, ανά τρίμηνο, σε όσους εργάζονται στο Front Office, της Γ.Δ. Εμπορίας και του ΔΕΔΔΗΕ.

4.   ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ :

α)   Καταργείται το εδάφιο 1.3 της παραγράφου 1 της 134/2012 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΗ, στην οποία προβλέπονταν με ποιόν τρόπο θα γίνονται εφεξής οι μειώσεις των αποδοχών μας, όταν η επιχείρηση υπερβαίνει το μισθολογικό κόστος, με βάση το νόμο 4024/2012.

Με αυτή την κατάργηση, το Συνδικάτο δεν δέχεται καμία μείωση μισθού και επιδομάτων και κανένα πάγωμα κλιμακίων, για κανένα εργαζόμενο.

Αντιθέτως θα ισχύει, όπως πάντα, η μισθολογική προαγωγή μας, με την χορήγηση των κλιμακίων.

Στην ΕΣΣΕ του ΔΕΔΔΗΕ και του ΑΔΜΗΕ, έχει προστεθεί ο όρος, ότι τυχόν υπέρβαση του μισθολογικού κόστους, η αποκατάσταση θα υλοποιείται τους επόμενους δυο μήνες, μόνο μέσω των μεταβλητών αποδοχών των μισθωτών.

β) Το επίδομα επικίνδυνης εργασίας στους μισθωτούς της κατηγορίας Τ4Α θα χορηγείται ανεξαρτήτως εάν οι μισθωτοί υπάγονται στο καθεστώς των ΒΑΕ και ΥΒΑΕ.

Επίσης στον ΑΔΜΗΕ, αίσιο τέλος έχει ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα του σωματείου μας, αυτό της χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης εργασίας (15%), το οποίο θα καταβάλλεται στις κατηγορίες Τ4Α,Β,Γ ανεξαρτήτως της υπαγωγής τους στο καθεστώς των ΒΑΕ και ΥΒΑΕ.

Συγκροτείται επιτροπή εντός 6 μηνών για να συντάξει μελέτη για την αναμόρφωση των Ειδικών Επιδομάτων στον ΑΔΜΗΕ.

γ)   Επεκτείνεται και στο αποσπασμένο προσωπικό στους ασφαλιστικούς φορείς, όλες οι παροχές που ισχύουν για τους εργαζόμενους του Ομίλου ΔΕΗ, όπως: δάνεια, οικονομικά βοηθήματα, συμμετοχή σε δαπάνες που αφορούν παιδικούς σταθμούς και κατασκηνωτικό πρόγραμμα (αφορολόγητα).

δ)   Θα καταβάλλεται το επίδομα προσαύξησης βάρδιας και στους συνδικαλιστές που έχουν πλήρη απαλλαγή από την εργασία. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται μετά από τελεσίδική δικαστική απόφαση και εκ του νόμου είναι υποχρεωτική η χορήγησή του.

Στον Όμιλο ΔΕΗ η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά μόνο 6 εργαζόμενους.

 

ε)   Χορηγείται από την πρώτη του επόμενου μήνα της υπογραφής της ΕΣΣΕ σε κάθε εταιρεία (ΔΕΗ 1/3, ΔΕΔΔΗΕ 1/5 και ΑΔΜΗΕ 1/6/2015), ο κοινωνικός μισθός σε όλους τους εργαζόμενους.

Τι στιγμή που ο νόμος απαγορεύει έστω και ένα ευρώ αύξηση στο μισθό μας, η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και τα πρωτοβάθμια σωματεία μέλη της που υπέγραψαν τις Σ. Συμβάσεις, αγωνίστηκαν και πέτυχαν αυτό που ο νόμος επιτρέπει, τον κοινωνικό μισθό, τι στιγμή που πολλές ΔΕΚΟ τον χορηγούνε πολύ πριν από εμάς.

Οι εργαζόμενοι του Ομίλου ΔΕΗ συνεισφέρουν οικονομικά για την ανεργία, τη φτώχια και την αλληλεγγύη, μέσα από τους κωδικούς μισθοδοσίας τους.

στ) Η προσαύξηση βάρδιας θα δίδεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή και στους μακροχρόνια ασθενείς, όταν καλύπτεται με απόφαση του ασφαλιστικού του φορέα, με την προϋπόθεση να εργάζονταν τουλάχιστον έξι μήνες στη βάρδια πριν την ασθένεια.

 

 

5.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ :

α)   Διευρύνονται τα καταληκτικά μισθολογικά κλιμάκια κατά ένα, για όλες τις κατηγορίες προσωπικού, μετά το τέλος του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής. (π.χ. στην κατηγορία Τ4 και ΔΟ2, από το 1α στο 1β).

β)   Χορηγείται μετά το τέλος του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ημερήσιο επίδομα 5 ευρώ, στους έχοντες φυσική παρουσία, εργαζόμενους στο Front Office, της Γ.Δ. Εμπορίας και του ΔΕΔΔΗΕ.

γ)   Εντός έξι μηνών συγκροτείται επιτροπή, για να επανεξετάσει τις παρατηρήσεις του πορίσματος της τότε επιτροπής (ΕΣΣΕ 6-7-2012), για την αναμόρφωση των ειδικών επιδομάτων στη ΔΕΗ.

δ)   Μετά την υπογραφή της Σ. Σύμβασης, θα συγκροτηθεί επιτροπή με τη συμμετοχή τριών εκπροσώπων των εργαζομένων, για την αναμόρφωση του άρθρου 4 του ΚΚΠ/ΔΕΗ, ώστε να αρθούν οι αδικίες του παρελθόντος, όσον αφορά τα εισαγωγικά και τερματικά κλιμάκια.

Έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα με τις νέες επαγγελματικές άδειες των τεχνικών, όπου δεν προχωρούν στα μισθολογικά κλιμάκια και απαιτείται επίλυση του όλου θέματος.

ε)   Η Εταιρείες (ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ-ΑΔΜΗΕ) δεσμεύονται να μην προχωρήσουν σε καμία απόλυση εργαζόμενου για οικονομοτεχνικούς λόγους όσο ισχύει η παρούσα σύμβαση.

στ) Για όσα δεν προβλέπονται από την παρούσα ΕΣΣΕ, ισχύουν ο Κ.Κ.Π./ΔΕΗ και οι ΕΣΣΕ προσωπικού ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ, όλων των προηγούμενων ετών, κατά το μέτρο που δεν τροποποιούνται με την παρούσα ΕΣΣΕ.

ζ) Η διάρκεια της ΕΣΣΕ (Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας) είναι τριετής και στις τρείς εταιρείες του Ομίλου.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ

Επικαιρότητα