Επιστολές Τ.Δ.Ε. E.TE. ΔΕΗ

Τ.Δ.Ε. Π.ΑΘΗΝΑΣ

21/04/2016: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΝΕΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(Τ4/Α)

23/07/2013: Κάλεσμα

23/01/2013: Τοποθέτηση καταγραφικού στις κάμερες ασφαλείας
22/01/2013: Σχετικά με τις εργολαβίες στην περιοχή μας.