Επιστολές Τ.Δ.Ε. E.TE. ΔΕΗ

ΤΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

27/01/2016 : Άλλο ένα ηλεκτροφόρο,παρ'ολίγον θανατηφόρο ατύχημα.

09/03/2015 :  Προβλήματα και προβληματισμοί απο τους εργαζόμενους τεχνικούς και διοικητικούς της Περιοχής Κέρκυρας

05/12/2012 : Προκήρυξη διαγωνισμού επιθεώρησης Παροχών Χ.Τ, μετάβαση την αριθ.πρωτ. ΔΠΠ/Η 27/2012._11/10/2012