ete-dei.gr

Αρχείο - E.TE ΔΕΗ

Στο επίπεδο εταιρειών ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ – ΑΔΜΗΕ και των συναρτώμενων εταιρειών που απασχολούνται για την διεκπεραίωση της παραγωγής – διανομής και μεταφοράς του κοινωνικού αγαθού του ηλεκτρικού ρεύματος στους καταναλωτές, καθημερινά μας εξιστορούνται παρ’ ολίγων  ατυχήματα – δυστυχήματα λόγω μη σωστής λειτουργίας, λόγω έλλειψης προσωπικού, απαξίωσης μονάδων, σχεδιασμού αποσύρσεων και εκμετάλλευσης και δυστυχώς πολύ συχνά οι εξιστορήσεις γίνονται πραγματικότητα χάνοντας συναδέλφους.

Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας και τον προβληματισμό μας απέναντι στην απαξίωση που έχουν περιέλθει διαχρονικά οι Τεχνικοί Τομείς των περιοχών προκειμένου να εκχωρηθούν δραστηριότητες σε εργολάβους.

Παρόλη τη ρητορική για ασφάλεια στην εργασία βλέπουμε να παραλείπονται ουσιαστικοί παράγοντες που την εξασφαλίζουν.

Η μείωση προσωπικού που συντελέστηκε την προηγούμενη δεκαετία ήταν τεράστια, με αποτέλεσμα τα τμήματα βλαβών του Δικτύου να βρίσκονται σε οριακό σημείο. Οι προσλήψεις που άρχισαν να γίνονται κυρίως στο ΔΕΔΔΗΕ, μετά από πολλά χρόνια,  δεν επαρκούν, χρειάζονται περισσότερες και με γρηγορότερο ρυθμό, ενταγμένες στον ΚΚΠ ΔΕΗ.

Ζητούμενο αποτελεί η άρτια σύνθεση των συνεργείων σύμφωνα με τους νόμους και τις οδηγίες λειτουργίας της επιχείρησης. Τα συνεργεία "πρώτης γραμμής" πρέπει να απαρτίζονται από το πλέον έμπειρο προσωπικό, λόγω της επικινδυνότητας των εργασιών αλλά και λόγω της ευθύνης την οποία αναλαμβάνουν. Οι προσωρινές λύσεις χρησιμοποίησης ανθρώπινου δυναμικού με ευέλικτες σχέσεις εργασίας (παροχής υπηρεσιών «μπλοκάκι», οκτάμηνα και εργολαβικούς) αλλά και η μη πρόσληψη τακτικού προσωπικού δεν δίνει και δεν θα δώσει λύση.

Οι αποχωρήσεις των συνάδελφων που συνταξιοδοτήθηκαν, αλλά και αυτών που έχουν τις προϋποθέσεις να αποχωρήσουν το αμέσως επόμενο διάστημα, έχουν δημιουργήσει και θα δημιουργήσουν ακόμα μεγαλύτερα κενά σε ανθρώπινο δυναμικό αλλά και σε τεχνογνωσία - εμπειρία.

Ακόμα όμως και αν ληφθεί υπόψιν η μελλοντική πρόσληψη τεχνιτών η απόκτηση της απαραίτητης τεχνογνωσίας και εμπειρίας προϋποθέτει αρκετό χρόνο ουσιαστικής εκπαίδευσης στις σχολές μας αποκλειστικά και μόνο από έμπειρους τεχνικούς – εκπαιδευτές, αλλά και μετέπειτα εκπαίδευση στο πεδίο δράσης. Η έλλειψη έμπειρου προσωπικού διαμορφώνει ένα εξαιρετικά δύσκολο εργασιακό τοπίο το οποίο με σύνοδο χαρακτηριστικό την εντατικοποίηση οδηγεί σε ατυχήματα και τραγωδίες. Βεβαίως η εκπαίδευση πρέπει να είναι συνεχόμενη για άρτια τεχνική καλυτέρευση των εργαζομένων που θα ακολουθεί την τεχνολογία και τις νέες τεχνικές.

Εάν πιάσουμε  αναλυτικά τις εταιρείες, θα χρειάζονταν τόμοι για ανάλυση που απαιτείται η συνεχής διαβούλευση εταιρειών – εργαζομένων για ουσιαστικές λύσεις. Επιτέλους να ενεργοποιηθούν οι επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας.

Παραθέτουμε λιγοστά από τα πολλά χαρακτηριστικά παραδείγματα τα οποία είναι διαχρονικά :

-          το γεγονός ότι κατά την εκτέλεση σημειωμάτων απομόνωσης δικτύου Μ/Τ όπου πρέπει να τοποθετηθούν γειώσεις σε ακροκιβώτια (ακροδέκτες) υπόγειου καλωδίου δεν υπάρχουν τυποποιημένες γειώσεις

-          η έλλειψη τυποποιημένων γειώσεων συνεστραμμένων αγωγών όπου τοποθετούνται στα τέρματα των αναχωρήσεων σε ειδικούς γι’ αυτό ακροδέκτες. Οι δε τελευταίοι έχουν συστηματικά σταματήσει να τοποθετούνται στα δίκτυα συνεστραμμένων καλωδίων  Χ/Τ

-          το γεγονός ότι δεν επισημαίνονται στα σημειώματα Χ/Τ οι οικιακοί  φωτοβολταικοί παραγωγοί και δεν γίνεται σήμανση στο εναέριο (στύλο) και το υπόγειο δίκτυο όπου εξάγει την ενέργεια, δεν υπάρχει στοιχείο ορατής διακοπής του καθώς και γειώσεως έναντι αυτού προς το δίκτυο

-          το απαρχαιωμένο δίκτυο των 6,6KV, όπου ο χειρισμός των διάφορων στοιχείων του είναι εξαιρετικά επικίνδυνος απαιτεί ειδική γνώση και μεγάλη εμπειρία από τους συνάδελφους καθώς πρέπει να γίνει πιο γρήγορα η αντικατάστασή του

-          οι εργολάβοι που καλούνται να εκτελέσουν εξειδικευμένες εργασίες δικτύων χωρίς γνώση και εμπειρία με ανειδίκευτους εργαζομένους, σε γνώση του ΔΕΔΔΗΕ, επιβάλλεται να σταματήσουν άμεσα, με την επιστροφή των αντικειμένων αποκλειστικά σε μόνιμο και έμπειρο προσωπικό

-          το απαράδεκτο φαινόμενο στον ΑΔΜΗΕ που έχει ξεχάσει τι σημαίνει πρόσληψη τακτικού προσωπικού και εργαζόμενοι με «μπλοκάκια» κάνουν χειρισμούς στα 150 και 400 KV, επιβάλλεται να ξεκινήσουν άμεσα οι προσλήψεις.

Θα μπορούσαμε να παραθέσουμε πληθώρα παραδειγμάτων επικινδυνότητας, που οι τεχνικοί μας έρχονται αντιμέτωποι και ανταποκρίνονται με επιδεξιότητα λόγω εμπειρίας. Όμως απ’ ότι φαίνεται ψηλαφίζουμε τα όρια της αντοχής μας και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για όλους μας.

Η Ε.ΤΕ. Ομίλου ΔΕΗ -  ΚΗΕ με στάση ευθύνης, απέναντι στους συναδέλφους, την κοινωνία και τον Όμιλο ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ, σε καμία περίπτωση δεν θα αποδεχθεί διαχρονικές παθογένειες ως ατομικές ευθύνες, τρέχοντας πίσω από δυσάρεστα γεγονότα.  

 

Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΉ ΜΑΣ ΣΤΑΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 ΔΕΝ ΕΠΙΔΕΧΕΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ

ΦΟΡΟΛΟΓΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΕΤΕ/ΔΕΗ

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ :

Στις αρχές κάθε μήνα συντάσσεται οικονομικός προϋπολογισμός που αποτυπώνει τα τρέχοντα έξοδα και τις δαπάνες του Σωματείου, ο οποίος εγκρίνεται απαραιτήτως από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα, και υλοποιείται με ευθύνη του Α’ και Β’ Ταμία.

 

Για την περίπτωση που προκύψουν έκτακτες δαπάνες συντάσσεται συμπληρωματικός προϋπολογισμός, κατόπιν εντολής και έγκρισης από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα

 

Βάση του μηνιαίου προϋπολογισμού γίνονται οι αναλήψεις από τον τραπεζικό λογαριασμό του Σωματείου, ενώ στο Ταμείο του Σωματείου δεν μπορεί να βρίσκονται μεγαλύτερα χρηματικά πόσα από αυτά που προβλέπονται στο προϋπολογισμό και αφορούν τις τρέχουσες δαπάνες. Το μέγιστο διαθέσιμο ποσό που υπάρχει στο Ταμείο να μην υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του επόμενου δεκαπενθημέρου.

 

Για όλες τις δαπάνες του Σωματείου χρειάζεται απαραιτήτως εντολή προέγκρισης και ένταλμα πληρωμής υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα, ενώ κάθε κατηγορία δαπάνης θα αποτυπώνεται σε ξεχωριστό κωδικό χρέωσης.

 

 

Η καταγραφή όλων των οικονομικών πεπραγμένων γίνεται στο βιβλίο ταμείου χειρόγραφα που συμπληρώνεται από τον Ά και ΄Β Ταμία όπως ορίζει ο νόμος και το καταστατικό και σε λογιστικό πρόγραμμα ηλεκτρονικής μορφής που θα ενημερώνεται αποκλειστικά από το εντεταλμένο Λογιστικό Γραφείο.

 

 

Το ΒΙΒΛΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ, θα είναι σε χειρόγραφη μορφή, θα ενημερώνεται σε ημερήσια βάση από τον Α’ ή Β’ ταμία και θα καταγραφεί τις ημερήσιες δαπάνες και την κίνηση των μετρητών που βρίσκονται στο ταμείο. Επισημαίνεται ότι το βιβλίο ταμείου πρέπει να είναι θεωρημένο από το Πρωτοδικείο.

 

Η φοροτεχνική - λογιστική διεκπεραίωση (το κλείσιμο του φακέλου) για κάθε μήνα, θα γίνεται από το εντεταλμένο Λογιστικό Γραφείο, με βάση πάντα τα οριζόμενα από το νόμο και της Φορο-Οικονομικής Εγκύκλιου.

 

Τυχόν παραστατικά ή δαπάνες που αποκλίνουν και δεν αντιστοιχίζονται με την Φορο-Οικονομική Εγκύκλιο, δεν θα γίνονται αποδεκτά και δεν θα καταχωρούνται στο φάκελο.

 

Στο τέλος κάθε μήνα, τα οικονομικά κοινοποιούνται στο ΔΣ όπως ορίζει ο νόμος και το καταστατικό του Σωματείου μας.

 

ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ :

Για την πραγματοποίηση κάθε περιοδείας, χρειάζεται εντολή μετακίνησης, με απαραίτητη προϋπόθεση πρόσκληση από κάποια ΤΔΕ, η οποία έχει τοπικά προβλήματα ή στα πλαίσια προγραμματισμένων επισκέψεων στις ΤΔΕ, καθώς επίσης και όταν υπάρχουν απεργιακές κινητοποιήσεις, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ., υπογεγραμμένη από το αρμόδιο Οργανωτικό Γραφείο, με ακριβή προσδιορισμό του χρόνου, του τόπου και του σκοπού μετακίνησης, την όποια, απαραιτήτως θα προεγκρίνουν ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας.

 

Προϋπόθεση για την πληρωμή της περιοδείας είναι η επισύναψη στο έντυπο μετακίνησης των προβλεπόμενων παραστατικών, π.χ (διόδια, εισιτήρια, βενζίνη ,αποδείξεις εστιατορίου και καφέ, απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο παροχης υπηρεσιών του ξενοδοχείου, τα οποία πρέπει να συμπίπτουν με τις ημέρες περιοδείας, (όχι απλά με τον μήνα). Μεταχρονολογημένα στοιχειά ή παραστατικά, δεν θα γίνονται δεκτά.

 

Παράλληλα, για την φορολογική προστασία των μελών του Δ.Σ, ώστε τα ποσά που αναλογούν στις δαπάνες μετακίνησης να μην θεωρηθούν ως φορολογητέο εισόδημα, υποχρεούνται βάσει του Κώδικα Φορορλογίας Εισοδήματος και Κώδικα Φορολογικής Αποικόνησης Στοιχείων :

 για την περίπτωση της χιλιομετρικής αποζημίωσης με ίδιο μέσο η επισύναψη στο έντυπο μετακίνησης, παραστατικού για αγορά καυσίμων (απόδειξη) και διόδια.

Για την περίπτωση μετακίνησης με μέσα μαζικής μεταφοράς είναι απαραίτητο η προσκόμιση των εισιτηρίων

 • για την περίπτωση της ημερήσιας αποζημίωσης η επισύναψη στο έντυπο μετακίνησης παραστατικού, αποδείξεις εστιατόριου ή καφέ.
 • για τη διαμονή στο ξενοδοχείο υποχρεωτικά αποδειξη παροχης υπηρεσιών η το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών πρέπει να αναφέρει ονοματεπώνυμο και να κόβεται στα φορολογικά στοιχεία της Ε.ΤΕ.
 • η περιοδεία πρέπει υποχρεωτικά να κλείνει το αργότερο εντός δεκαημέρου από την πραγματοποίησή της
 • μικροαποδείξεις πλέον των εξόδων μπορούν να βάζουν αυτοί που το Δ.Σ. αποφασίζει

 

 

Τα πρωτότυπα παραστατικά των μετακινήσεων μελών από την περιφέρεια μπορούν να στέλνονται με courier μέσα στο δεκαήμερο απο τις ημερομηνίες που πραγματοποιήθηκαν και να πληρώνονται μέσω τραπεζικού λογαριασμού, εφόσον έχουν τα απαραίτητα παραστατικά και την εντολή μετακίνησης που απαιτείται από το Οργανωτικό Γραφείο καιτην έγκριση από τον Πρόεδρο και Γεν. Γραμματέα

 

Με ευθύνη του Α’ και Β’ Ταμία καμία μετακίνηση δεν πρέπει να αποζημιώνεται, εάν δεν τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις.

 

Επίσης, με ευθύνη του Α’ και Β’ Ταμία καμία μετακίνηση δεν αποζημιώνεται, εφόσον υπάρχουν προηγούμενες οικονομικές εκκρεμότητες ή οφειλές του μέλους προς το ταμείο. Σε αυτή την περίπτωση τα ποσά που αναλογούν στην περιοδεία, παρακρατούνται και συμψηφίζονται με τις οφειλές.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ :

Για τις δημόσιες σχέσεις ορίζεται με απόφαση Δ.Σ μηνιαίο πλαφόν. Και προσδιορίζονται από το Δ.Σ.

 

 • ποιά μέλη του Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Τμήματος Αλληλεγγύης και Αιμοδοσίας, μπορούν να αιτιολογούν έξοδα για δημόσιες σχέσεις, π.χ (Πρόεδρος, Γεν. Γραμματέας, Αντιπρόεδρος κ.α),
 • ποιες δαπάνες μπορούν να αιτιολογηθούν ως δημόσιες σχέσεις, π.χ (γεύματα εργασίας, δαπάνη για προβολή των θέσεων του Σωματείου μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου).

 

Διευκρινίζεται, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε δαπάνη για δημόσιες σχέσεις είναι :

 

 • η αιτιολόγηση της δαπάνης στο πίσω μέρος του παραστατικού, π.χ (γεύμα εργασίας μελών του Δ.Σ.),
 • η καταγραφή στο πίσω μέρος του παραστατικού της ημερομηνίας καταβολής και επιπρόσθετα το ονοματεπώνυμο και η υπογραφή του μέλους που έκανε την δαπάνη.

 Διευκρινίζεται ότι οι δαπάνες για δημόσιες σχέσεις δικαιολογούνται και αποτυπώνονται λογιστικά σε ξεχωριστό κωδικό χρέωσης όπως ορίζει ο φορολογικός νόμος.

Σε κάθε διαφορετική περίπτωση που δεν πληρούνται τα ανωτέρω, η δαπάνη δεν δικαιολογείται στα έξοδα της ΕΤΕ/ΔΕΗ.

                                                                                                                                                                                                                                      

ΚΥΛΙΚΕΙΟ :

Ορίζεται με απόφαση Δ.Σ. μηνιαίο πλαφόν για τα έξοδα κυλικείου των εκλεγμένων μελών που δραστηριοποιούνται σε καθημερινή βάση στην έδρα του Σωματείου.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να δικαιολογηθούν τα έξοδα κυλικείου είναι να αναγράφεται στο πίσω μέρος των αποδείξεων η ημερομηνία καταβολής, το ονοματεπώνυμο και η υπογραφή του μέλους που έκανε την δαπάνη.

 

Οι αποδείξεις για τα έξοδα κυλικείου που αναλογούν σε κάθε μέλος του Δ.Σ καταχωρούνται σε ξεχωριστό φάκελο που θα φέρει το ονοματεπώνυμο του μέλους.

 

Οι αποδείξεις για τα έξοδα κυλικείου θα αποτυπώνονται αποκλειστικά σε έναν ξεχωριστό κωδικό χρέωσης και η πληρωμή των εξόδων αυτών γίνεται στο τέλος κάθε μήνα, κατόπιν εντάλματος που φέρει την έγκριση και την υπογραφή από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα.

 

Αποδείξεις που δεν θα πληρούν τα παραπάνω ή υπερβαίνουν το οριζόμενο από το Δ.Σ. μηνιαίο ποσόν, δεν θα αποζημιώνονται.

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ :

Προϋπόθεση για την αιτιολόγηση των εξόδων λειτουργίας είναι η έρευνα αγοράς από την αρμόδια Επιτροπή Αγορών και η επισύναψη - κατάθεση των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών.

 

Η αντίστοιχη διαδικασία, ακολουθείται σε κάθε οικονομική συναλλαγή, όπως προμήθειες και συνεργασίες με τρίτους, που αφορούν, έντυπα, εξοπλισμό, αναλώσιμα και πάσης φύσεως υπηρεσίες, που γίνονται για λογαριασμό του Σωματείου.

 

Διευκρινίζεται, ότι για τις παραπάνω δαπάνες, απαιτείται προέγκριση των οικονομικών προσφορών και εντάλματα πληρωμή υπογραμμένα από Πρόεδρο και Γεν. Γραμματέα.

 

Επιπρόσθετα, όλες οι δαπάνες και τα λειτουργικά έξοδα του Σωματείου, δικαιολογούνται μέσω τιμολογίου ή αποδείξεων και εξοφλούνται με μετρητά ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού όπως ορίζει κάθε φορά ο φορολογικός νόμος.

 

Για τιμολόγια από 500 ευρώ και άνω η πληρωμή γίνεται υποχρεωτικά όπως ορίζει ο φορολογικός νόμος μόνο με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή με τραπεζική επιταγή.

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ :

Το μηνιαίο πλαφόν, για το ποσό που αναλογεί για την χρήση κινητού τηλέφωνου σε κάθε μέλος του Δ.Σ, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Τμήματος Αλληλεγγύης και Αιμοδοσίας, ορίζεται και αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Δ.Σ.

 

Θα συμπληρώνεται απόδειξη πληρωμής, μέσω του οποίου θα χρεώνεται ονομαστικά το αντίστοιχο ποσό, το οποίο θα φέρει το ονοματεπώνυμο του χρήστη και δυο υπογραφές, ο πληρώσας και ο εισπράξας.

 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ :

Προκαταβολή στα μελή του Δ.Σ, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Τμήματος Αλληλεγγύης και Αιμοδοσίας, προκειμένου να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις, μπορεί να δοθεί κατόπιν διπλότυπης εντολής που υπογραφούν ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας.

 

Οι προκαταβολές που λαμβάνουν τα μέλη, έναντι των μετακινήσεων - περιοδειών, οφείλουν να κλείνουν σε διάστημα που δεν θα ξεπερνά τις 10 ημέρες μετά το πέρας της περιοδείας.

 

ΠΟΡΟΙ ΤΩΝ ΤΔΕ :

Για λόγους ισονομίας και την αποφυγή διακρίσεων οι πόροι των Τ.Δ.Ε, όπως και οι εισφορές προς τα Εργατικά Κέντρα καταβάλλονται μέσω κατάστασης, η οποία συντάσσεται με ευθύνη του Α’ και Β’ Ταμία και εγκρίνεται απαραιτήτως από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα.

 

Τα δικαιώματα θα δίνονται στις δικαιούχες ΤΔΕ με συγκεκριμένη σειρά π.χ (20 - 30 ΤΔΕ το μήνα).

 

Καμία ΤΔΕ δεν λαμβάνει πόρους κατ’ εξαίρεση ή όταν αυτή ζητά, αλλά όταν πρέπει, βάση του μηνιαίου προγραμματισμού, ώστε όλες οι ΤΔΕ να λαμβάνουν τα δικαιώματα τους, εντός τριμήνου.

 

Οι πόροι των Τ.Δ.Ε καταβάλλονται πάντα μέσω κοινού τραπεζικού λογαριασμού, που είναι στο όνομα του Προέδρου, του Γεν. Γραμματέα και του Ταμία της ΤΔΕ, προκειμένου να υπάρχουν τα προβλεπόμενα παραστατικά καταβολής και είσπραξης. Αντίστοιχα και η πληρωμή εισφορών προς τα Εργατικά Κέντρα γίνεται πάντα μέσω τραπεζικού λογαριασμού από την ΕΤΕ.

 

Οι ΤΔΕ υποχρεούνται να εφαρμόζουν τα οριζόμενα της Οικονομικής Εγκυκλίου, να κρατούν βιβλίο Ταμείου να κρατούν παραστατικά, να αποδίδουν οικονομικό απολογισμό και προϋπολογισμό δαπανών, να κλείνουν τα οικονομικά τους σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω Τοπικών Γενικών Συνελεύσεων και να αποστέλλουν τα τιμολόγια εντος δεκαπενθημέρου από την έκδοσή τους στην ΕΤΕ.

 

Σε περίπτωση που δεν τηρούνται τα ανωτέρω, παύει αυτόματα η καταβολή των πόρων.

 

 

Ο ορισμός της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Αγορών γίνεται με απόφαση Δ.Σ και στελεχώνεται από μέλη του Δ.Σ τα οποία δεν φέρουν αρμοδιότητες που σχετίζονται με την οικονομική διαχείριση, (δηλ, το Ταμείο και την Εξελικτική Επιτροπή).

 

  

 Τα τιμολόγια πρέπει να παραδίδονται στο Λογιστικό Γραφείο το αργότερο εντός δεκαπενθημέρου από την έκδοσή του, όπως ορίζει σήμερα ο φορολογικός νόμος.

Η οποιαδήποτε δαπάνη που δεν έχει την έγκριση Προέδρου και Γεν Γραμματέα δεν θα γίνεται αποδεκτή από τον Α ταμία και Β ταμία και δεν θα συμπεριλαμβάνεται από το Λογιστικό Γραφείο στο ηλεκτρονικό λογιστικό πρόγραμμα.

Η ανάγκη για μία δυνατή φωνή, για ισχυρή εκπροσώπηση του εργατοτεχνικού προσωπικού ΔΕΗ, ταυτόχρονα με την αντικειμενική αδυναμία, των τοπικών σωματείων που δραστηριοποιούνταν μέχρι τότε στην ΔΕΗ, αποτέλεσε την αιτία έναρξης των προσπαθειών για ενοποίηση , με την δημιουργία μιας Πανελλήνιας Ένωσης Εργατοτεχνικού προσωπικού.

Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 24-6-1976 στην Θεσσαλονίκη στην οδό Νικ. Φωκά 11 στα γραφεία του συλλόγου Τεχνικού Προσωπικού Βορείου Ελλάδος.

Στην πρώτη αυτή σύσκεψη συμμετείχαν τα Σωματεία.

1. Ένωση Προσωπικού ΔΕΗ-ΠΑΠ(τ. ΗΕΑΠ) με εκπροσώπους τους Γκίκα Νικήτα Βρόντο Κώστα Πρόεδρο και Έφορο αντίστοιχα του σωματείου.

2. Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων ΣΤΕΤ και ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΔΕΗ με εκπροσώπους τους Καρέκο Αδάμ-Παπαδόπουλο Νίκο-Πιπεργία Δημήτρη Πρόεδρο-Αντιπρέδρο και Γενικό Γραμματέα αντίστοιχα του σωματείου.

3. Σύλλογος Τεχνικού Προσωπικού ΔΕΗ Βορείου Ελλάδος με εκπροσώπους τους Λαδά Γρηγόρη-Σιδηρόπουλο Βασίλη-Τσογίαννη Αριστείδη Πρόεδρο-Γενικό Γραμματέα-Σύμβουλο αντίστοιχα του σωματείου.

4. Πανελλήνιος Σύλλογος Ηλεκτρονικών ΔΕΗ με εκπροσώπους τους Δημητρόπουλο Παναγιώτη-Μπότσο Δημήτρη σύμβουλοι του σωματείου.

5. Πανελλήνιος Ένωσης Τεχνικού Προσωπικού ΔΕΗ με εκπροσώπους τους Δαμιανό Βασίλη-Παναγιωτίδη Γιώργο-Σφουγγάρη Αντώνη-Παπαδημητρίου Γιώργο Γενικό Γραμματέα και σύμβουλοι στο Περ. Γραφείο Θεσσαλονίκης.

6. Σύλλογος Τεχνικού Προσωπικού ΔΕΗ Σερρών με εκπροσώπους τους Ασπουγάλη Γιώργο-Καλαρίδη Μενέλαο Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα του σωματείου.

Στην σύσκεψη οι εκπρόσωποι των σωματείων συμφώνησαν ομόφωνα και υπέγραψαν το ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ που αποτέλεσε την Βάση για την δημιουργία της Ε.ΤΕ-ΔΕΗ(ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΗ).

Στο κείμενο (ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ) που υπέγραψαν περιγράφονται τα επόμενα βήματα για την επίτευξη του ενοποίησης του τεχνικού προσωπικού και την δημιουργία της Ε.ΤΕ-ΔΕΗ.

1. Να διακηρύξουμε την ανάγκη της ενοποίησης του τεχνικού προσωπικού ΔΕΗ σε μία και μόνο πρωτοβάθμια οργάνωση.

2. Να προχωρήσουμε στην σύνταξη του καταστατικού της ενοποίησης που θα προβλέπονται τα παρακάτω.
α) Νομαρχιακές Επιτροπές.
β)Συμβούλιο Αντιπροσώπων με αναλογική εκπροσώπηση.
γ)Εκτελεστική επιτροπή εκλεγμένη από την βάση.
δ)Τοπικές επιτροπές εκλογικά ανεξάρτητες από το κέντρο.
ε) Επιτροπές ειδικοτήτων.
ζ)Συμμετοχή των επιτροπών στα εργατικά κέντρα.
η)Τριμελές η πολυμελές επιτροπές ανάλογα με τον αριθμό των μελών.
θ)Πολυσταυρικό σύστημα εκλογής.
ι)Δυνατότητα ανεξάρτητου ψηφοδελτίου.
κ)Εργοστασιακές επιτροπές στα εργοστάσια παραγωγής.
λ)Δυνατότητα υποψηφιότητας για όλα τα διοικητικά όργανα.

3.Συγκρότηση επιτροπής για την σύνταξη του καταστατικού αποτελούμενη από δύο εκπροσώπους των συλλόγων που συμμετέχουν στην ενοποιητική κίνηση.

4.Τίθεται προθεσμία μέχρι τις 6-7-76 για την υπόδειξη των μελών της καταστατικής επιτροπής ,οι εργασίες της οποίας θα αρχίσουν στις 25-7-76 και θα λήξουν το αργότερο στις 20-8-76.

5.Ορίζετε ημέρα κατάθεσης καταστατικού στο αρμόδιο πρωτοδικείο η 20-9-76.

6.Ορίζετε συντονιστική επιτροπή για τις διαδικασίες συγκλήσεως και διευρύνσεως από τους συναδέλφους ΔΑΜΙΑΝΟ ΒΑΣΙΛΗ-ΒΡΟΝΤΟ ΚΩΣΤΑ-ΚΑΡΕΚΟ ΑΔΑΜ και συντονιστής Θεσσαλονίκης ορίζετε ο συνάδελφος ΣΙΔΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Οι συντονιστές αναλαμβάνουν την υποχρέωση να κινήσουν τις διαδικασίες ανεξάρτητα από τον αριθμό των συμφωνούντων συλλόγων. Περίπτωση διαφωνίας επί του παρόντος κειμένου δεν δεσμεύει τις υπόλοιπες οργανώσεις να προχωρήσουν τις διαδικασίες.

7. Να γίνουν γνωστά τα παραπάνω και να καλεσθεί το τεχνικό προσωπικό και οι οργανώσεις του να προχωρήσουν στην ενοποιητική προσπάθεια.

8.Ολα τα παραπάνω τίθενται υπό την έγκριση των Δ/Σ των οργανώσεων του τεχνικού προσωπικού.

Η σύνταξη του συνυποσχετικού και το περιεχομένου του αποτέλεσε την αφορμή και άλλοι σύλλογοι να προσχωρήσουν στην προσπάθεια για την δημιουργία ενός σωματείου που θα εκπροσωπεί το εργατοτεχνικό προσωπικό. Oι σύλλογοι που ακολούθησαν στην προσπάθεια για την δημιουργία ενός και μόνο εργατοτεχνικού προσωπικού είναι.

1.ΕΝΩΣΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ-ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ.
2.ΕΝΩΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ-ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ.
3.ΕΝΩΣΙΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ ΛΕΣΒΟΥ.
4.ΕΝΩΣΙΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ ΑΗΣ-ΛΙΓΝΙΤΟΡΥΧΕΙΩΝ ΜΕΓΟΛΟΥΠΟΛΕΩΣ.
5.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΗ.
6.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΟΥ ΔΕΗ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ.

siniposxetiko 1         siniposxetiko 2

siniposxetiko 3         siniposxetiko 4

Μετά λίγους μήνες και συγκεκριμένα την 11-3-77 κυκλοφορεί η πρώτη ανακοίνωση της Ε.ΤΕ-ΔΕΗ μεταφέροντας σε όλους τους εργασιακούς χώρους το μήνυμα της ενοποίησης και την σύνθεση της προσωρινής διοίκησης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 1

anakoinwsi 1         anakoinwsi 1

Αυτή η ανακοίνωση , βρήκε ανταπόκριση από την μεγάλη πλειοψηφία του εργατοτεχνικού προσωπικού. Από κάθε χώρο, από κάθε γωνιά της Ελλάδος καθημερινά στα γραφεία της Ε.ΤΕ-ΔΕΗ στην οδό Βερανζέρου 34 ερχόντουσαν αιτήσεις εγγραφής.
Η απήχηση και η δυναμική του εγχειρήματος , ανησύχησε και θα ήταν περίεργο, να μην ανησυχήσει όλους αυτούς ,που δεν θέλουν ισχυρά και αποτελεσματικά συνδικάτα. Σε όλες αυτές τις προσπάθειες που έβαζαν διαφόρων ειδών εμπόδια στην προσπάθεια ενοποίησης απαντά η δεύτερη ανακοίνωση της Ε.ΤΕ-ΔΕΗ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 2

anakoinwsi 2         anakoinwsi 2


Την Πέμπτη 26-5-1977 ,πραγματοποιείται, ήμερα επίσης ιστορική για την Ε.ΤΕ-ΔΕΗ ,η πρώτη Γενική Συνέλευση στο θέατρο ΑΚΡΟΠΟΛ .

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

geniki 1         geniki 2

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής που εκλέχτηκε στην Γενική Συνέλευση που αναφέρει τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τον ορισμό της ημερομηνίας διεξαγωγής των πρώτων εκλογών για την ανάδειξη εκλεγμένων οργάνων της Ε.ΤΕ-ΔΕΗ.
Ημερομηνίες διεξαγωγής των εκλογών ορίστηκαν οι 30-6 και 1,2,3-7 του 1977.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

eforeftiki 1         eforeftiki 2

Ακλούθησαν όλες οι διαδικασίες όπως αυτές προβλέπονταν στο καταστατικό μας και στις 19-7-1977 πραγματοποιείτε συνεδρίαση του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα την συγκρότηση του σε σώμα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

praktiko         deltio tipou

Στις 5 και 6-10-1977 πραγματοποιείται το πρώτο Γενικό Συμβούλιο της Ε.ΤΕ-ΔΕΗ στην αίθουσα κτηματομεσιτών στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 24 με την συμμετοχή αντιπροσώπων όπως προβλέπετε στο καταστατικό της Ε.ΤΕ-ΔΕΗ.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

antiproswpoi         antiproswpoi_1

Τριάντα πέντε χρόνια έχουν περάσει από εκείνες τις μέρες. Η Ε.ΤΕ-ΔΕΗ όλα αυτά τα χρόνια, αποτέλεσε το πιο μαχητικό- διεκδικητικό κομμάτι του συνδικαλιστικού κινήματος στην επιχείρηση.

Η συμβολή στο συνδικαλιστικό κίνημα στον χώρο της ΔΕΗ, αλλά και στο συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας είναι μεγάλη. Μέσα από την δράση της υπερασπίστηκε το εργατοτεχνικό προσωπικό της επιχείρησης, την ίδια την επιχείρηση του Ελληνικού λαού και ταυτόχρονα μέσα από την λειτουργία του ταμείου αλληλοβοήθειας δείχνει το κοινωνικό χαρακτήρα της.

Στην συνείδηση των εργαζομένων είναι το πρωτοβάθμιο σωματείο των αγώνων και της κοινωνικής προσφοράς.

Υποκατηγορίες

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

Στουρνάρη 73 - 75 ,
Αθήνα, T.K 104 32
 (210)52 30 100 / 52 29 991
 (210)52 34 984
  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Βρίσκεστε εδώ: Home Αρχείο Ε.ΤΕ. ΔΕΗ